Bouwrecht

Wij zijn gespecialiseerd in bouwrecht, projectontwikkeling, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en vastgoed.

(Internationale) aannemers, projectontwikkelaars, intergouvernementele organisaties en overheden staan wij bij in procedures bij de overheidsrechter en in arbitrage (Raad van Arbitrage voor de Bouw, NAI).

Wij stellen contracten op, onderhandelen, adviseren en procederen geregeld over:

  • Bouwcontracten (traditioneel en geïntegreerd)
  • Claims (meer- en minderwerk, stagnatie)
  • Algemene voorwaarden (UAV, UAV-GC, ALIB)
  • Standaard-bestek systematiek (STABU, RAW)
  • Adviseurs- en architectenrecht (DNR, FIDIC)
  • Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (CAR, AVB)

 
Neem contact op met