Belastingrecht

Wij hebben uitgebreide expertise op het gebied van zowel het formele als het materiële belastingrecht, waaronder overdrachtsbelasting, omzetbelasting en alle heffingen van decentrale overheden.

Wij adviseren:

  • in belastingzaken die door hun inhoud of de belangen geen alledaags karakter hebben;
  • in zaken die raakvlakken vertonen met andere rechtsgebieden, zoals het (overheids)privaatrecht en het algemene bestuursrecht;
  • over de fiscale aspecten van een overeenkomst, bijvoorbeeld de vraag of een schadevergoeding is belast, en vastgoedtransacties.

Op het gebied van heffingen van decentrale overheden staan wij u bij op het gebied van precariobelasting, complexe waarderingskwesties in het kader van de Wet waardering van onroerende zaken (WOZ), baatbelasting en de hoogte van (bouw)leges.

We procederen bij alle rechterlijke instanties en hebben jarenlange ervaring in procesvoering bij de Hoge Raad. Ook treden wij op in civiele en bestuursrechtelijke procedures waarbij oplegging en invordering van belastingen, heffingen en retributies aan de orde komen.

Onze cliënten zijn zowel de belastingheffende overheid als belastingplichtigen.

 


Relevante nieuwsartikelen


Neem contact op met