Subsidies

Hoewel de overheid veelal een grote mate van vrijheid heeft bij het al dan niet toekennen of verlengen van subsidies, kunnen zich omstandigheden voordoen waarin twijfel kan rijzen of het bestuursorgaan een acceptabel gebruik maakt van zijn bevoegdheden. Van der Feltz Advocaten adviseert aanvragers en verleners van subsidie over de goede en kwade kansen van (voorgenomen) subsidiebeslissingen, en voert zonodig de gewenste procedures.