Consultatie Warmtewet 2 oftewel de Wet Collectieve warmtevoorziening

Auteur

mr. J.C. Borman

Verschenen in

Nederlands Tijdschrift voor Energierecht (NTE), december, nr. 5/6 2020

Rechtsgebied Energierecht
Titel Consultatie Warmtewet 2 oftewel de Wet Collectieve warmtevoorziening

 

Op 9 juli 2020 vond een primeur plaats voor wat betreft de opzet van de NeVER ledenbijeenkomst. Niet fysiek, maar virtueel, door middel van een webinar, werden de leden van de NeVER bijgepraat overeen actueel energierechtelijk thema: de ‘Warmtewet 2’ oftewel de Wet collectieve warmtevoorziening (hierna: de Wcw) genoemd.
Op 22 juni 2020 is een concept voor de Wcw (hierna: de concept Wcw), gepubliceerd; de internetconsultatie
is op 3 augustus jl. gesloten. Namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaf Tjalling de Vries een toelichting op de concept Wcw. Daisy Tempelman, docent ‘Energie’ en onderzoeker energierecht, aan de Hanzehogeschool Groningen, hield een presentatie over de rol van lokale overheden bij de Wcw. De ledenbijeenkomst werd afgesloten met een voorgedragen column van Henri
Bontenbal, strateeg bij Stedin, waarin hij inging op de wenselijkheid van de concept Wcw. In het onderstaande volgt een samenvatting van de presentaties en de voorgedragen column.

Download artikel