Noot bij RvAB 6 augustus 2020 nr. 36.954

Auteur

mrs. S.M. van de Pest en J.C. Borman

Verschenen in

Bouwrecht (BR), december, afl. 12, BR 2020/98

Rechtsgebied Bouwrecht, verbintenissenrecht
Titel Noot bij RvAB 6 augustus 2020, nr. 36.954 (Aannemingsovereenkomst. Andersluidende betalingsafspraken overeengekomen? Tekortkoming aanneemster door ten onrechte stilleggen werk)

 

Aannemingsovereenkomst. Andersluidende betalingsafspraken overeengekomen? Tekortkoming aanneemster door ten onrechte stilleggen werk.
Arbitraal spoedgeschil tussen professionele opdrachtgeefster en professionele aanneemster over vooruitbetaling van termijnen en stillegging van het werk door aanneemster.

Download artikel