Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 25 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2020:880 (Vernietiging bestemmingsplan vanwege ontbreken verankering uitgangspunt stikstofberekening dat tien van de tachtig recreatiewoningen met een cv-ketel worden u

Auteur

mr. R. Olivier

Verschenen in

Jurisprudentie Milieurecht (JM), september, afl. 8, JM 2020/114

Rechtsgebied Bestuursrecht
Titel Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 25 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2020:880 (Vernietiging bestemmingsplan vanwege ontbreken verankering uitgangspunt stikstofberekening dat tien van de tachtig recreatiewoningen met een cv-ketel worden uitgerust)

 

De gemeenteraad van Putten heeft een bestemmingsplan vastgesteld dat (onder meer) de realisatie en het gebruik van tachtig extra recreatiewoningen mogelijk maakt. Hoewel uit de stikstofdepositie-berekening blijkt dat geen sprake is van een toename van stikstofdepositie, waardoor dus ook geen sprake is van significant negatieve effecten, vernietigt de Afdeling het bestemmingsplan wegens strijd met art. 2.7 lid 1 Wnb. In het bestemmingsplan is namelijk niet het in de stikstofdespositieberekening gehanteerde uitgangspunt, dat tien recreatiewoningen met cv-ketel worden utigerust en zeventig recreatiewoningen zonder cv-ketel worden uitgerust, vastgelegd en ook is niet anderzins onderbouwd waarom daarvan kan worden uitgegaan.

Download uitspraak