Noot bij Nationale ombudsman 18 september 2020 (Onduidelijk of bij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen de Leidraad Invordering juist is toegepast)

Auteur

mr. R.T. Wiegerink

Verschenen in

Belastingblad (BB), november, afl. 23, BB. 2020/467.

Rechtsgebied Belastingrecht
Titel Noot bij Nationale ombudsman 18 september 2020, nr. 202002332

 

Onduidelijk of bij het kwijtscheldingsbesluit de Leidraad Invordering juist is toegepast. In het bijzonder is de vraag of de duurste auto van belanghebbende is vrijgesteld van de vermogenstoets. Aanbeveling ombudsman overgenomen door Noordelijk Belastingkantoor.

Download artikel