Excessieve inschrijfkosten bij aanbestedingen; wat is eraan te doen?

Auteur

mr. M.S. Houweling, mr. B.T. Tonino

Verschenen op

Cobouw.nl, oktober 2020

Rechtsgebied Aanbestedingsrecht
Titel Excessieve inschrijfkosten bij aanbestedingen; wat is eraan te doen?

 

Merkt u met regelmaat dat de kosten van inschrijving (ook wel genaamd: tenderkosten) bij een aanbesteding de pan uit rijzen? Het is goed te weten wanneer vergoeding van deze kosten is gerechtvaardigd en wanneer een beroep op vergoeding van kosten moet worden gedaan.

Download artikel