Heffing precariobelasting is niet strijdig met het gelijkheidsbeginsel. Woonschip en parkeergarage zijn geen gelijke gevallen.

Auteur

mr. R.T. Wiegerink

Verschenen in

Belastingblad (BB), augustus, afl. 17, BB 2020/364

Rechtsgebied Belastingrecht
Titel Heffing precariobelasting is niet strijdig met het gelijkheidsbeginsel. Woonschip en parkeergarage zijn geen gelijke gevallen
Heffing precariobelasting is niet strijdig met het gelijkheidsbeginsel. Woonschip en parkeergarage zijn geen gelijke gevallen omdat eigenaar parkeergarage een appartementsrecht heeft op de grond en de heffingsambtenaar daardoor niet bevoegd is precariobelasting te heffen.


Download artikel