Misbruik van recht: dwangsommenjagers, querulanten en no pay no cure-dienstverleners binnen het lokale belastingrecht

Auteur

mr. R.T. Wiegerink, I.F. Stolze, D. Krijvenaar

Verschenen in

Belastingblad (BB), juli, afl. 16, BB 2020/335

Rechtsgebied Belastingrecht
Titel Misbruik van recht: dwangsommenjagers, querulanten en no pay no cure-dienstverleners binnen het lokale belastingrecht

 

Diverse bestuursorganen die betrokken zijn bij lokale heffingen worstelen met massaal ingediende bezwaarschriften. In dit verband rijst soms de vraag of het gebruikmaken van het recht om besluiten te kunnen aanvechten, door middel van het inschakelen van een gemachtigde die pas dient te worden betaald indien zijn dienstverlening ‘resultaat oplevert’, niet wordt gebruikt met een ander doel dan waarvoor dat recht is bedoeld: namelijk teneinde een proceskostenvergoeding voor de gemachtigde te verwerven. Die vraag raakt aan het in deze beschouwing centraal staande thema: misbruik van recht. Deze beschouwing geeft een overzicht van het leerstuk misbruik van (proces)recht. Allereerst wordt de achtergrond van dit leerstuk besproken. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal verschillende manieren waarop misbruik van recht een rol kan spelen zijn bij de belastingheffing door (en van) lagere overheden. Voordat wordt afgesloten met enkele bevindingen, zal nog kort een vergelijking plaatsvinden met andere terreinen waarbinnen het leerstuk misbruik van recht aan de orde is geweest.

Download artikel