Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 4 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:682 (Aanleg van een nieuwe overnachtingshaven bij Lobith, met een tijdelijke stikstofdepositie van 3,13 mol/h/j en een permanente stikstofdepositie 0,03 mol/h/j, ka

Auteur

mr. R. Olivier

Verschenen in

Jurisprudentie Milieurecht (JM), juli, afl. 7, JM 2020/100

Rechtsgebied Bestuursrecht
Titel Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 4 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:682 (Aanleg van een nieuwe overnachtingshaven bij Lobith, met een tijdelijke stikstofdepositie van 3,13 mol/h/j en een permanente stikstofdepositie 0,03 mol/h/j, kan op basis van een project specifieke passende beoordeling doorgaan)

 

De aanleg van een nieuwe overnachtingshaven bij Lobith, met een tijdelijke stikstofdepositie van 3,13 mol/h/j en een permanente stikstofdepositie 0,03 mol/h/j, kan op basis van een project specifieke passende beoordeling doorgaan.

Download artikel