Verzoek dwangsom wegens niet tijdig beslissen op administratief beroep kwijtschelding; burgerlijke rechter bevoegd

Auteur

mr. R.T. Wiegerink

Verschenen in

Belastingblad (BB), juli, afl. 15, BB 2020/331

Rechtsgebied Fiscaal bestuursrecht, fiscaal procesrecht
Titel Verzoek dwangsom wegens niet tijdig beslissen op administratief beroep kwijtschelding; burgerlijke rechter bevoegd

 

Verzoek dwangsom wegens niet tijdig beslissen op administratief beroep kwijtschelding. Niet (fiscale) bestuursrechter maar burgerlijke rechter bevoegd. Civiele rechtsgang biedt ‘effective remedy’ in de zin van art. 13 EVRM.

Download artikel