Zakelijke rechten - Hoge Raad, 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:719 (De Staat/X)

Auteur

mr. W.J.E. Van der Werf

Verschenen in

Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), juli, nr. 6, TvAR 2020/8030

Rechtsgebied Erfpacht, privaatrecht
Titel Zakelijke rechten - Hoge Raad, 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:719 (De Staat/X)

Agrarische erfpacht en heruitgifte; vertrouwensbeginsel; kortingen op canon tijdens oorspronkelijke erfpachtperiode wegens afwijkende perceelvorm en excentrische ligging van de bedrijfsgebouwen. Had de Staat bij heruitgifte weer korting moeten toepassen? Slagende motiveringsklachten.

 

Download artikel