Ontbrekende inschrijfkostenvergoeding disproportioneel

Auteur

mr. M.S. Houweling & mr. B.T. Tonino

Verschenen in

Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN), juni, afl. 4, JAAN 2020/83

Rechtsgebied Aanbestedingsrecht
Titel Ontbrekende inschrijfkostenvergoeding disproportioneel

 

Dit advies van de CvAE is belangwekkend om twee redenen. Ten eerste is dat het geval, omdat de CvAE beoordeelt of de voorwaarden van een aanbestedingsprocedure disproportioneel zijn waardoor een eventuele tenderkostenvergoeding (ook wel: “inschrijfkostenvergoeding” of “offertekostenvergoeding”) op z’n plaats was geweest. Ten tweede is het advies interessant omdat de CvAE een categorische uitsluiting van een tenderkostenvergoeding als voorwaarde van de aanbestedingsprocedure van kanttekeningen voorziet. De tenderkostenvergoeding betreft een onderwerp dat volop in de actualiteit staat. Door aanbestedende diensten en brancheverenigingen zijn de afgelopen jaren – en ook meer recent – kaders en handreikingen gepubliceerd aan de hand waarvan eventuele inschrijfkostenvergoedingen kunnen worden bepaald. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de Richtlijn Gezonde Architecten selecties van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureau’s. de Handreiking Tenderkostenvergoeding en de Handreiking Tegemoetkoming inschrijvingskosten van het Rijksvastgoedbedrijf (hierna: “RVB-Handreiking). Er is aldus een ontwikkeling waarneembaar die strekt tot meer aandacht voor het geval inschrijven op een aanbesteding een inspanning vergt die, ten opzichte van de aard en omvang van de opdracht, disproportioneel kan worden geacht en waardoor een vergoeding van gemaakte inschrijfkosten gerechtvaardigd kan zijn. In dit advies concludeert de CvAE op één klachtonderdeel dat een inschrijfkostenvergoeding op z’n plaats zou zijn geweest.

Download artikel