Het coronavirus COVID-19 en de verwaarlozing van de democratische rechtsstaat

Auteur

mr. W.J.E. Van der Werf

Verschenen in

Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), mei, nr. 5, TvAR 2020, p. 285-287

Rechtsgebied Staatsrecht
Titel Het coronavirus COVID-19 en de verwaarlozing van de democratische rechtsstaat

 

Na aanvankelijke lof over de voortvarende aanpak van het kabinet bij de bestrijding van het corona¬virus COVID-19, rijst langzaamaan steeds meer kritiek. Ondanks de steunmaatregelen – die ook de agrarische sector vooruit moeten helpen - zijn de economische gevolgen steeds sterker voelbaar. Naar verwachting staat ons een langdurige crisis te wachten. Ook functioneren de Tweede en Eerste Kamer nauwelijks en zijn de gerechten lange tijd gesloten geweest. Burgerrechten worden op grote schaal ingeperkt door de voorzitters van de veiligheidsregio’s, die door geen enkel democratisch gekozen orgaan rechtstreeks kunnen worden gecontroleerd. Hun noodverordeningen zijn gebaseerd op een twijfelachtige juridische grondslag, hebben een twijfelachtige inhoud, en kennen een twijfelachtige handhaafbaarheid. En dat terwijl overtreding niet alleen bestuursrechtelijk maar ook strafrechtelijk wordt gesanctioneerd. De vraag naar nut en noodzaak van de gekozen maatregelen staat hierbij niet ter discussie. Het gaat erom dat bij de inperking van de burgerrechten de democratische rechtsstaat moet worden geëerbiedigd. Die democratische rechtsstaat lijkt bij de bestrijding van het coronavirus echter behoorlijk te worden verwaarloosd.

Download artikel