Urgenda en het EVRM: schiet ons Burgerlijk Wetboek tekort?

Auteur

mr. W.J.E. Van der Werf

Verschenen in

't Is Wat. Verzamelde columns 2020 voor Willem Bruil, Instituut voor Agrarisch Recht, Wageningen 2020, pp. 55-56

Rechtsgebied Privaatrecht, overheidsaansprakelijkheid, mensenrechten
Titel Urgenda en het EVRM: schiet ons Burgerlijk Wetboek tekort?

 

Op 20 december 2019 heeft de Hoge Raad in de Urgenda-zaak over het klimaat met een uitvoerig gemotiveerd arrest het door het gerechtshof Den Haag bevestigde bevel aan de Staat in stand gelaten (ECLI:NL:HR:2019:2006): de Staat moet uiterlijk eind 2020 minimaal 25% CO2-reductie realiseren ten opzichte van de uitstoot in 1990. Na de zeer uitvoerige conclusie van de twee A-G’s (ECLI:NL:PHR:2019:887) was die uitkomst nog steeds bijzonder, maar niet meer verrassend.

Willem van der Werf bespreekt in zijn bijdrage wat hem opvalt in de daaropvolgende uitspraken in drie instanties: de tanende invloed van het Burgerlijk Wetboek (BW) als toetsingskader voor het overheidshandelen, ten faveure van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). 

Download artikel