Noot bij Hof 's-Hertogenbosch 24 januari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:241

Auteur

mr. R.T. Wiegerink

Verschenen in

Belastingblad (BB), afl. 9, BB 2020/200

Rechtsgebied Belastingrecht
Titel Noot bij Hof 's-Hertogenbosch 24 januari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:241 (Er is geen sprake van een (ontoelaatbare) tweede primitieve aanslag maar van een navorderingsaanslag)

 

Er is geen sprake van een tweede primitieve aanslag maar van een navorderingsaanslag, ondanks
het feit dat op de aanslag niet is vermeld dat het een navorderingsaanslag betreft en ondanks het
feit dat daarop ook het bedrag van de oorspronkelijke aanslag staat.

Download artikel