Noot bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 december 2019 ECLI:NL:RBZWB:2019:5891

Auteur

mr. R. Olivier

Verschenen in

Jurisprudentie Milieurecht (JM), april, afl. 4, JM 2020/56

Rechtsgebied Milieurecht
Titel Noot bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 december 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:5891 (Last onder dwangsom wegens ontbreken 'natuurtoestemming' onevenredig)

 

Het college van B en W van een gemeente heeft een last onder dwangsom opgelegd voor het gebruik van een nieuwe betonmeng-centrale. Het college baseert de last onder dwangsom (uiteindelijk) op de grondslag dat een project is uitgevoerd zonder verklaring van geen bedenkingen voor het onderwerp natuur (gebiedsbescherming) in de zin van art. 2.1 lid 1 sub i Wabo jo. art. 2.2aa Bor. Het project zou namelijk tot stikstofdepositie leiden. De voorzieningen-rechter is van oordeel dat inderdaad sprake is van een overtreding, maar schorst de last onder dwangsom. De voorzieningenrechter doet dit omdat handhavend optreden onevenredig is. Dit oordeel is met name gebaseerd op de onzekerheid sinds de PAS-uitspraken van 29 mei 2019 en op de omstandigheid dat de last onder dwangsom ertoe kan leiden dat de oude, meer stikstofuitstotende beton-mengcentrale weer in gebruik wordt genomen.

Download artikel