Oplegging gedoogplicht ten behoeve van aanleg en instandhouding windturbines

Auteur

mr. J.A.M.A. Sluysmans

Verschenen in

Tijdschrijft voor Bouwrecht (TBR), maart, afl. 3, TBR 2020/38

Rechtsgebied Bouwrecht
Titel

Oplegging gedoogplicht ten behoeve van aanleg en instandhouding windturbines.

 

Oplegging gedoogplicht ten behoeve van aanleg en instandhouding windturbines. Werk van algemeen nut? Schending art. 1 EP EVRM? Minnelijk overleg?

Download artikel