Kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden 2019

Auteur

Mrs. C.M. Bergman, R.T. Wiegerink en C.J. Wiltink

Verschenen in

Belastingblad (BB), maart 2019, Afl. 6 & 7, BB 2020/120 en 2020/142

Rechtsgebied Belastingrecht
Titel Kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden 2019

 

In deze jaarlijkse kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden, die alweer voor de tiende keer in Belastingblad verschijnt, worden de belangwekkende ontwikkelingen in de rechtspraak in het afgelopen jaar voor de praktijk geschetst en van enig commentaar voorzien. De kroniek bestaat grotendeels uit een bespreking van de arresten die de Hoge Raad in 2019 heeft gewezen. Wij hebben wederom gekozen voor een onderverdeling naar onderwerp. Allereerst wordt ingegaan op het formele recht (onderdeel 2). Daarna volgt een bespreking van de arresten van de Hoge Raad met betrekking tot de Wet WOZ en onroerendezaakbelasting (onderdeel 3). Tot slot gaan wij in op een aantal andere heffingen (onderdeel 4).

Download artikel