Noot bij HR 11 oktober 2019 ECLI:NL:HR:2019:1578

Auteur

mr. W.J.E. Van der Werf

Verschenen in

Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), februari, afl. 2, TvAR 2020/8017

Rechtsgebied Erfpacht, appartementsrechten, privaatrecht
Titel Noot bij HR 11 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1578 (Erfpacht. Appartementsrechten. Opzegging. Vaststelling waarde)

 

Zakenrecht. Erfpachtrecht gesplitst in appartementsrechten. Beding in erfpachtakte over wijze van vaststellen waarde appartementsrecht na overgang van dat recht op grondeigenaar; nietig? 

Download artikel