Noot bij Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3 oktober 2019, ECLI:GHSHE:2019:3627

Auteur

mr. R.T. Wiegerink

Verschenen in

Belastingblad (BB), januari afl. 2, BB 2020/51

Rechtsgebied Belastingrecht
Titel Informatiebeschikking vervallen doordat WOZ-beschikking is genomen voordat informatiebeschikking onherroepelijk werd

 

WOZ-waarde kantoorgebouw. Goede procesorde niet in acht genomen door rechtbank. WOZ-waarde onderbouwd met gerealiseerde marktconforme huurcijfers. Informatiebeschikking vervallen doordat WOZ-beschikking is genomen voordat informatiebeschikking onherroepelijk werd.

Download artikel