Noot bij Rechtbank Gelderland 30 oktober 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:4828

Auteur

mr. R.T. Wiegerink

Verschenen in

Belastingblad (BB), januari afl. 2, BB 2020/36

Rechtsgebied Belastingrecht
Titel Noot bij Rechtbank Gelderland 30 oktober 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:4828

 

Heffing precariobelasting gas- en elektriciteitsnetwerk toegestaan. Met gemeente gesloten overeenkomst bevat geen privaatrechtelijke gedoogplicht ter zake van de leidingen waarop de heffing betrekking heeft.

Download artikel