Noot bij Hoge Raad 13 september 2019, ECLI:NL:HR:2019:1315

Auteur

mr. W.R. Wiegerink

Verschenen in

Belastingblad (BB), oktober, afl. 22, BB. 2019/400.

Rechtsgebied Bestuursrecht/ Bestuursprocesrecht/ Wet WOZ
Titel Noot bij Hoge Raad 13 september 2019, ECLI:NL:HR:2019:1315

 

Verhuurder mag deelnemen aan door huurder aangespannen cassatieprocedure over WOZ-beschikking sociale huurwoning.

Download artikel