Wijzigingen van het onteigeningsrecht onder de Omgevingswet

Auteur

prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans en T. Rötscheid LLB

Verschenen in

Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), augustus, nr. 7/8, TvAR 2019/15717

Rechtsgebied Onteigeningsrecht
Titel Wijzigingen van het onteigeningsrecht onder de Omgevingswet

De Aanvullingswet grondeigendom vult de Omgevingswet aan met regelingen inzake grondbeleidsinstrumenten. Tamelijk recent is de internetconsultatie van het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet (hierna: Aanvullingsbesluit grondeigendom) afgerond. Dit besluit vult de algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet aan.2 De voorgestelde regeling voor onteigening in de Aanvullingswet grondeigendom verschilt aanzienlijk van de huidige procedure in de Onteigeningswet (Ow). Deze bijdrage signaleert en becommentarieert vier in het oog springende voorgenomen wijzigingen. Voor een goed begrip van de wijzigingen wordt eerst kort stilgestaan bij de onteigeningsprocedure zoals deze onder het huidige recht is vormgegeven. Vervolgens worden de voorgestelde wijzigingen aan de hand van de chronologie van de onteigeningsprocedure besproken.

Download artikel