Noot bij HR 21 juni 2019 ECLI:NL:HR:2019:996

Auteur

mr. W.J.E. Van der Werf

Verschenen in

Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), oktober, afl. 10, TvAR 2019/8002

Rechtsgebied Onteigeningsrecht, privaatrecht
Titel Noot bij HR 21 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:996 (Belemmeringenwet)

 

Het gaat in deze zaak om de vraag naar de omvang van de vergoedingsplicht bij oplegging van een gedoogplicht onder de Belemmeringenwet privaatrecht. De Hoge Raad oordeelt dat moet worden voorzien in een volledige schadevergoeding, veroorzaakt door de aanleg en instandhouding van het werk, inclusief eventuele waardevermindering van het overblijvende, rekening houdend met de planologische maatregel die het werk mogelijk maakt.

Download artikel