Noot bij Hof Amsterdam 7 mei 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:2448

Auteur

mr. W.R. Wiegerink

Verschenen in

Belastingblad (BB), oktober, afl. 20, BB. 2019/357.

Rechtsgebied Bestuursprocesrecht
Titel Noot bij Hof Amsterdam 7 mei 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:2448

 

Nieuwe erfpachtregeling Amsterdam. Bezwaar tegen afwijzing verzoek om WOZ-beschikking terecht niet-ontvankelijk verklaard.

Download artikel