Noot bij ABRvS 19 juni 2019 ECLI:NL:RVS:2019:1938

Auteur

mr. S.T.J. Olierook

Verschenen in

Gemeentestem (Gst.), oktober, afl. 7495, Gst. 2019/140

Rechtsgebied Bestuursrecht
Titel Noot bij ABRvS 19 juni 2019 ECLI:NL:RVS:2019:1938 (Borne)

Vergunningvrij bouwen. Toepassing art. 2, aanhef en onder 7, van bijlage II van het Bor, inzake planologisch strijdige gebruiks- en bouwactiviteiten ten aanzien van een kozijn, kozijninvulling of gevelpaneel. Status uitkomst online vergunningencheck.

Download artikel