Noot bij Hoge Raad 21 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1016 (Opbrengstlimiet rioolheffing is niet overschreden. Baggerkosten en onderhoudskosten van oevers mogen worden meegenomen)

Auteur

mr. R.T. Wiegerink

Verschenen in

Belastingblad (BB), augustus, afl. 16, BB 2019/293

Rechtsgebied Belastingrecht
Titel Noot bij Hoge Raad 21 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1016 (Opbrengstlimiet rioolheffing is niet overschreden. Baggerkosten en onderhoudskosten van oevers mogen worden meegenomen)

 

Opbrengstlimiet rioolheffing is niet overschreden. Baggerkosten en onderhoudskosten van oevers mogen worden meegenomen.

Download artikel