Noot bij ABRvS 20 maart 2019 ECLI:NL:RVS:2019:829 (Indieningsvereisten omgevingsvergunning, kwalificatie verhulde aanvraag, lex silencio positivo)

Auteur

mr. T. Slegers

Verschenen in

Bouwrecht(BR), afl. 7, juli 2019, BR 2019/58

Rechtsgebied Bestuursrecht (algemeen)
Titel Noot bij ABRvS 20 maart 2019 ECLI:NL:RVS:2019:829 (Indieningsvereisten omgevingsvergunning, kwalificatie verhulde aanvraag, lex silencio positivo)

 

Indieningsvereisten omgevingsvergunning, kwalificatie verhulde aanvraag, lex silencio positivo.

In de regel wordt een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend langs elektronische weg als bedoeld in artikel 4.3 lid 1 Bor via Omgevingsloket online of met gebruikmaking van het formulier als bedoeld in artikel 4.2 lid 1 Bor. Een aanvraag kan ook op andere wijze worden gedaan. Deze keuze staat de aanvrager in beginsel vrij. In dat geval zal de Afdeling bestuursrechtspraak vanaf nu oordelen dat een verzoek om omgevingsvergunning alleen dan een aanvraag als bedoeld in artikel 1:3 lid 1 Awb is, als voor het bestuursorgaan meteen kenbaar is of kan zijn dat een aanvraag is gedaan. Daartoe dient dat verzoek te zijn gedaan in een zelfstandig stuk. Alleen dan kan een omgevingsvergunning van rechtswege ontstaan.

Download artikel