Noot bij ABRvS 17 oktober 2018 ECLI:NL:RVS:2018:3392 (Elektronisch verzending is mogelijk indien de geadresseerde kenbaar heeft gemaakt dat hij langs deze weg voldoende bereikbaar is. Sterke ontwikkeling elektronische verkeer met de overheid. Kenbaarmakin

Auteur

mrs. M.A.J. West & S.L. Kombrink

Verschenen in

Gemeentestem (Gst.), afl. 7487, april 2019, Gst. 2019/54

Rechtsgebied Bestuursrecht (algemeen)
Titel Noot bij ABRvS 17 oktober 2018 ECLI:NL:RVS:2018:3392 (Elektronisch verzending is mogelijk indien de geadresseerde kenbaar heeft gemaakt dat hij langs deze weg voldoende bereikbaar is. Sterke ontwikkeling elektronische verkeer met de overheid. Kenbaarmaking als bedoeld in artikel 2:14 Awb hoeft niet langer uitdrukkelijk te geschieden)

 

Elektronisch verzending is mogelijk indien de geadresseerde kenbaar heeft gemaakt dat hij langs deze weg voldoende bereikbaar is. Sterke ontwikkeling elektronische verkeer met de overheid. Kenbaarmaking als bedoeld in artikel 2:14 Awb hoeft niet langer uitdrukkelijk te geschieden.

 

Download artikel