N. van Triet, Het nieuwe vertrouwensbeginsel. Meer kansen voor de burger?, TBR 2019/90

Auteur

mr. N. van Triet

Verschenen in

Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), juli 2019, nr. 7, TBR 2019/90

Rechtsgebied Overheidsaansprakelijkheid
Titel Het nieuwe vertrouwensbeginsel. Meer kansen voor de burger?

 

In dit artikel gaat de Nikky van Triet in op de recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over het bestuursrechtelijke vertrouwensbeginsel. Naast de betekenis van de nieuwe lijn wordt tevens gekeken wat dit, gelet op vergelijkbare toepassing in het belastingrecht en civiele recht, in de toekomst kan gaan betekenen.

Download artikel