Kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden 2018

Auteur

Mrs. C.M. Bergman, R.T. Wiegerink en C.J. Wiltink

Verschenen in

Belastingblad (BB), april 2019, Afl. 6 & 7, BB 2019/99 en 2019/117

Rechtsgebied Belastingrecht
Titel Kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden 2018

 

In deze jaarlijkse kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden worden de belangwekkende ontwikkelingen in de rechtspraak in het afgelopen jaar voor de praktijk geschetst en van enig commentaar voorzien. De kroniek bestaat grotendeels uit een bespreking van de arresten die de Hoge Raad in 2018 heeft gewezen. Ook dit jaar is gekozen voor een onderverdeling naar onderwerp. Allereerst wordt ingegaan op het formele recht (onderdeel 2). Daarna volgt een bespreking van de arresten van de Hoge Raad met betrekking tot de Wet WOZ en onroerendezaakbelasting (onderdeel 3). Tot slot wordt ingegaan op een aantal andere belastingen en heffingen, zoals heffing van leges, de watersysteemheffing en de precariobelasting (onderdeel 4).

Download artikel