Noot bij Hoge Raad 15 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:142 (Netbeheerder belastingplichtig voor precariobelasting. Belastingplicht vergunninghouder is slechts om doelmatigheidsredenen)

Auteur

mr. R.T. Wiegerink

Verschenen in

Belastingblad (BB), maart, Nr. 6, BB 2019/107

Rechtsgebied Belastingrecht
Titel Noot bij Hoge Raad 15 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:142 (Netbeheerder belastingplichtig voor precariobelasting. Belastingplicht vergunninghouder is slechts om doelmatigheidsredenen)

 

Netbeheerder (en economische eigenaar) van elektriciteitsleidingen is belastingplichtig voor precariobelasting. Belastingplicht vergun-ninghouder is slechts om doelmatigheidsredenen gecreëerd

Download artikel