Urgenda: niet langer een witte raaf

Auteurs mr. W.J.E. Van der Werf
Verschenen in

Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), december 2018, Nr. 12, TvAR 2018/15282

Rechtsgebied Aansprakelijkheid en schade
Titel Urgenda: niet langer een witte raaf

 

Op 9 oktober 2018 heeft het gerechtshof Den Haag het opzienbarende arrest gewezen in de Urgenda-zaak over het klimaat. Volgens het hof handelt de Staat onrechtmatig door verdere reductie van broeikasgassen per eind 2020 na te laten; de Staat moet ervoor zorgen dat de uitstoot van CO2 met tenminste 25% daalt ten opzichte van de uitstoot in 1990 (het Kyoto basisjaar). Op basis van het huidige beleid zou dat slechts maximaal 17% zijn. Omdat het arrest uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, zal de Staat daar uitvoering aan moeten geven, ongeacht het inmiddels ingestelde cassatieberoep. Met zijn arrest bekrachtigt het hof het minstens zo opzienbarende vonnis van de rechtbank uit 2015. Wel zijn er opmerkelijke verschillen.