De bevoegdhedenovereenkomst bij de civiele rechter en de bestuursrechter. Vertrouwen op inspanningsverplichtingen

Auteur

mr. J.A.M.A. Sluysmans & mr. N. van Triet

Verschenen in

Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), februari 2019, Nr. 2, TBR 2019/18

Rechtsgebied -
Titel De bevoegdhedenovereenkomst bij de civiele rechter en de bestuursrechter. Vertrouwen op inspanningsverplichtingen

 

In dit artikel wordt, mede aan de hand van de jurisprudentie, de balans opgemaakt ten aanzien van de bevoegdhedenovereenkomst. De aard van de overeenkomst, de rechtsmachtverdeling, en de vordering bij niet nakoming en schadevergoeding komen aan de orde.

Download artikel