Noot bij HR 14 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2306 (Telefonisch horen in bezwaarfase. Telefonisch kan worden gehoord als het bestuursorgaan en de belanghebbende allebei vinden dat deze wijze van horen volstaat.)

Auteur mr. R.T. Wiegerink
Verschenen in

Belastingblad (BB), januari, Nr. 2, BB 2019/39

Rechtsgebied Bestuursprocesrecht
Titel Noot bij HR 14 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2306 (Telefonisch horen in bezwaarfase. Telefonisch kan worden gehoord als het bestuursorgaan en de belanghebbende allebei vinden dat deze wijze van horen volstaat)

 

Art. 7:2 e.v. Awb; Verzoek van belanghebbende om in bezwaar telefonisch te worden gehoord. Belangenafweging. Telefonisch horen in bezwaarfase. Telefonisch kan worden gehoord als het bestuursorgaan en de belanghebbende allebei vinden dat deze wijze van horen volstaat. Er dient een belangenafweging plaats te vinden.

Download artikel