Noot bij Hof Amsterdam 24 oktober 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4324 (beheersverordening, wintersluitingsregeling, onverbindendverklaring, art. 1 Protocol 1 EVRM)

Auteurs mr. W.J. Bosma
Verschenen in

Overheid & Aansprakelijkheid (O&A), oktober, Nr. 3, O&A 2018/28

Rechtsgebied Algemeen bestuursrecht
Titel Noot bij Hof Amsterdam 24 oktober 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4324 (beheersverordening, wintersluitingsregeling, onverbindendverklaring, art. 1 Protocol 1 EVRM)

 

De in de Beheersverordening van de Gemeente Opmeer voor een recreatiepark opgenomen wintersluitingsregeling wordt onverbindend verklaard, omdat deze regeling niet kan worden beschouwd als een gerechtvaardigde beperking van het door artikel 1 Protocol 1 EVRM beschermde eigendomsrecht. et Hof bevestigt het vonnis van de Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBNHO:2015:8368).

Download artikel