Noot bij HR 21 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1694 (onteigening, schadeloosstelling, bijzondere geschiktheid wegens aanwezigheid onwinbare bodembestanddelen)

Auteurs

mr. W.J.E. van der Werf

Verschenen in

Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), december, Nr. 12, TvAR 2018/5957

Rechtsgebied

Grondverwerving en grondexploitatie

Titel

Noot bij HR 21 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1694 (onteigening, schadeloosstelling, bijzondere geschiktheid wegens aanwezigheid onwinbare bodembestanddelen)

Onteigeningswet. Schadeloosstelling. Vergoeding voor meerwaarde grond wegens aanwezigheid van bruikbare bodembestanddelen. Moet bij die vergoeding rekening worden gehouden met de kosten van voor winning van die bodembestanddelen noodzakelijke werkzaamheden, als die werkzaamheden hoe dan ook verricht moeten worden voor de uitvoering van het werk waarvoor onteigend wordt? Eliminatieregel (art. 40c Ow). Is sprake van bijzondere geschiktheid van de onteigende gronden?

Download artikel