Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 11 september 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:8067 (WOZ-beschikking, objectafbakening, hogere waarde, algemene beginselen van behoorlijk bestuur)

Auteurs mr. R.T. Wiegerink
Verschenen in

Belastingblad (BB), november 2018, Afl. 24, BB 2018/434

Rechtsgebied Belastingrecht
Titel Bij nieuwe WOZ-beschikking wegens onjuiste objectafbakening mogen andere fouten die tot een hogere waarde leiden slechts worden hersteld als dat herstel niet strijdig is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

 

Nieuwe waardebeschikking in verband met fout in objectafbakening. Geen verbetering objectkenmerken omdat deze niet zoveel afwijken van de juiste kenmerken dat het voor belanghebbende bij lezing van taxatieverslag aanstonds duidelijk had moeten zijn dat de kenmerken van de opstallen niet juist waren. Herstel fouten is in strijd met vertrouwensbeginsel.

Download artikel