Noot bij ABRvS 28 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1057 (last onder dwangsom, herstel, overtreding, doel)

Auteurs mrs. R. Olivier & L. Kombrink
Verschenen in

BR (TvAR), juli, Afl. 7, BR 2018/53

Rechtsgebied Algemeen bestuursrecht
Titel Noot bij ABRvS 28 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1057 (last onder dwangsom, herstel, overtreding, doel)

 

Volgens de Afdeling is art. 1.29 Bouwbesluit 2012 overtreden omdat is gesloopt zonder dat aan de aan het slopen verbonden nadere voorwaarden is voldaan. Deze nadere voorwaarden gebieden evenwel niet het bezit van een plan van aanpak. Een dwangsombesluit dient ingevolge artikel 5:31d van de Algemene wet bestuursrecht te strekken tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding. De last om een plan van aanpak aan te leveren is gericht op een hervatting van de sloopwerkzaamheden in de toekomst en strekt daarmee dus niet tot herstel van de door het college gestelde overtredingen.

Download artikel