Noot bij ABRvS 14 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:860 (Belanghebbendebegrip, windpark, maximale tiphoogte, afstandscriterium)

Auteurs mr. R. Olivier
Verschenen in

Bouwrecht (BR), juli 2018, Afl. 7, BR 2018/51

Rechtsgebied Milieurecht & Ruimtelijke ordening
Titel Omwonenden die op een afstand van meer dan 10 keer de maximale planologische tiphoogte van een windpark wonen zijn in beginsel geen belanghebbenden. Omwonenden die dichterbij wonen zijn in beginsel belanghebbenden.

 

Voor windparken op land hanteert de Afdeling als uitgangspunt dat gevolgen van enige betekenis aanwezig kunnen worden geacht binnen een afstand van tien keer de tiphoogte van de voor appellant dichtstbijzijnde windturbine, gemeten vanaf de voet van de windturbine. Volgens de Afdeling bestaat in veel gevallen ook buiten deze afstand zicht op het windpark, vooral als het windpark in open landschap ligt. De Afdeling gaat er echter van uit dat de gevolgen van het zicht op het windpark voor het woon- en leefklimaat op een afstand van meer dan 10 keer de tiphoogte in beginsel te beperkt zijn om nog te kunnen spreken van gevolgen van enige betekenis. Daarnaast gaat de Afdeling ervan uit dat op een afstand van meer dan tien keer de tiphoogte in beginsel geen andere gevolgen van enige betekenis van het windpark zijn te verwachten, zoals geluid- of slagschaduwhinder van enige betekenis.

Download artikel