Noot bij HR 22 december 2017, ECLINLHR20173184 (Huiskavel, bouwblok, onteigening, schadeloosstelling, waardevermindering overblijvende)

Auteurs mr. W.J.E. van der Werf
Verschenen in

Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), juli/augustus, Nr. 7/8, TvAR 2018/5940

Rechtsgebied Grondverwerving en grondexploitatie
Titel Noot bij HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3184 (Huiskavel, bouwblok, onteigening, schadeloosstelling, waardevermindering overblijvende)

 

Geen kenbare beslissing over enkele gevorderde schadeposten. Vergoeding omrijschade voor overblijvend perceel dat buiten het onteigende valt. Kosten deskundige bijstand.

Download artikel