Noot bij HR 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:648 (Onteigening, schadeloosstelling, pachter, vermogensschade, werkelijke waarde, inkomensschade)

Auteurs mr. W.J.E. van der Werf
Verschenen in

Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), juli/augustus, Nr. 7/8, TvAR 2018/5942

Rechtsgebied Grondverwerving en grondexploitatie
Titel Noot bij HR 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:648 (Onteigening, schadeloosstelling, pachter, vermogensschade, werkelijke waarde, inkomensschade)

 

Verlies van mogelijkheid als afgaande pachter een vergoeding van de opkomende pachter te verkrijgen.

Download artikel