Noot bij HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3141 (Onteigening, schadeloosstelling, bijkomende schade juridsch eigenaar bij economische eigendomsoverdracht)

Auteurs mr. W.J.E. van der Werf
Verschenen in

Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), juli/augustus, Nr. 7/8, TvAR 2018/5939

Rechtsgebied Grondverwerving en grondexploitatie
Titel Noot bij HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3141 (Onteigening, schadeloosstelling, bijkomende schade juridsch eigenaar bij economische eigendomsoverdracht)

 

Onteigeningsrecht. Schadeloosstelling na onteigening ten behoeve van omlegging Rijksweg A9 en reconstructie knooppunt Badhoevedorp. Is plaats voor vergoeding van bijkomende schade aan de juridisch eigenaar die zijn agrarische grond in economische eigendom heeft overgedragen onder toekenning aan hem van een voortgezet gebruiksrecht, dat door de onteigening wordt beëindigd?

Download artikel