Noot bij HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017: 3107 (onteigening, schadeloosstelling, bijkomende schade, kosten van wederbelegging)

Auteurs mr. W.J.E. van der Werf
Verschenen in

Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), juli/augustus, Nr. 7/8, TvAR 2018/5938

Rechtsgebied Grondverwerving en grondexploitatie
Titel Noot bij HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017: 3107 (onteigening, schdeloosstelling, bijkomende schade, kosten van wederbelegging)

 

Schadeloosstelling na onteigening ten behoeve van omlegging Rijksweg A9 en reconstructie knooppunt Badhoevedorp. Bijkomende schade. Komen kosten van verwerving van een vervangende onroerende zaak voor vergoeding in aanmerking? Is sprake van duurzame belegging?

Download artikel