Noot bij Hof Amsterdam 5 december 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5519 (Opbrengstlimiet afvalstoffenheffing. Omzetbelasting vormt "last ter zake", ook indien vergoed uit BTW-compensatiefonds)

Auteurs mr. R.T. Wiegerink
Verschenen in

Belastingblad (BB), oktober 2018 , Afl. 20, BB 2018/372.

Rechtsgebied Belastingrecht
Titel Opbrengstlimiet afvalstoffenheffing is niet overschreden. Omzetbelasting vormt een “last ter zake”, ook als die wordt vergoed uit het BTW-compensatiefonds

Download artikel