Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:115 (het geschil spitst zich toe op de vraag of als gevolg van het realiseren van een bouwplan wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid)

Auteurs mr. N. Bouayad
Verschenen in

Tijdschrift Bouwrecht (BR), september 2018, Nr. 9, BR 2018/67

Rechtsgebied Milieurecht en Ruimtelijke ordening
Titel Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:115 (het geschil spitst zich toe op de vraag of als gevolg van het realiseren van een bouwplan wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid)

 

Nu, zoals de rechtbank heeft overwogen, de uitbreiding van het terras leidt tot een grotere parkeerbehoefte, waarbij zij vier parkeerplaatsen extra voldoende heeft geacht, terwijl er in de nieuwe situatie slechts één parkeerplaats bijkomt, en niet duidelijk is in hoeverre het vervallen van de vier parkeerplaatsen voor de bezoekers van de McDrive gevolgen heeft voor het aantal benodigde parkeerplaatsen voor de bezoekers van het restaurant, mist het besluit een zorgvuldige voorbereiding en een deugdelijke motivering.

Download artikel