Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:219 (Planschade, windturbine, schadeaspecten, WOZ-waarde, anderszins verzekerd)

Auteurs G.C.W. van der Feltz & R. Olivier
Verschenen in

Overheid & Aansprakelijkheid (O&A), april 2018, Afl. 1, O&A 2018/4

Instantie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Rechtsgebied Aansprakelijkheid en schade
Titel Planschade, windturbine, schadeaspecten, WOZ-waarde, anderszins verzekerd

 

Op 24 februari 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over een verzoek tot tegemoetkoming in de planschade veroorzaakt door twee van de windturbines die het bestemmingsplan “Windpark Kattenberg-Reedijk” mogelijk maakt. Deze uitspraak geeft handvatten voor de beoordeling van verzoeken om tegemoetkoming in de planschade veroorzaakt door, kort gezegd, windturbines.

Download artikel