Reactie op reactie Van der Veen

Auteur Prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans en mr. R.T. Wiegerink
Verschenen in De Gemeentestem (Gst.), september 2016, Afl. 7443, Gst. 2016/121
Rechtsgebied Grondverwerving en grondexploitatie
Titel Reactie op reactie Van der Veen 

Van der Veen werpt zich andermaal op als verdediger van de herziening van de onteigeningsregelgeving zoals die een voorlopige vorm heeft gekregen in de consultatieversie van de Aanvullingswet grondeigendom. Sterker nog, die voorgenomen stelselwijziging gaat Van der Veen nog niet ver genoeg. Als het aan hem ligt, wordt ook de vaststelling van de schadeloosstelling ondergebracht in de bestuursrechtelijke kolom. Met dat pleidooi schaart hij zich aan de zijde van de minister: het onteigeningsrecht is omgevingsrecht, het omgevingsrecht is bestuursrecht, dus het onteigeningsrecht moet ook worden omgevormd tot bestuursrecht. Onze kritiek dat in dit syllogisme het onteigeningsrecht wel heel gemakkelijk tot bestuursrechtelijk omgevingsrecht wordt bestempeld, wordt gepareerd met een aantal voorbeelden van omgevingsrechtelijke regelingen met een privaatrechtelijke signatuur. Geen van die aangehaalde regelingen vertoont evenwel zoveel privaatrechtelijke kenmerken en elementen als het onteigeningsrecht.


Download artikel